Effectief Toezicht op Artificial Intelligence (NL)

;

In deze 1-daagse masterclass krijg je handvatten aangereikt die jou als bestuurder, toezichthouder en lid van het hoger management helpen om op een goede manier om te gaan met AI, waardoor ethisch verwerpelijke of juridisch aanvechtbare uitkomsten worden voorkomen. 


Artificial Intelligence (AI) is een technologie die helpt bij het uitzetten van een strategische koers, het doorrekenen van scenario’s en het creëren van waarde. Kenmerkend is het ‘Blackbox karakter’ van de technologie. De uitkomsten van de algoritmiek zijn daardoor voor betrokkenen niet verklaarbaar en transparant. Dit kan leiden tot ethisch verwerpelijke of juridisch aanvechtbare uitkomsten, zoals discriminatie, of tot waardevernietiging door grootschalige fouten. Voor leidinggevenden en commissarissen is AI dus niet alleen een asset, maar ook een risico. In deze 1-daagse masterclass krijg je handvatten aangereikt die jou als bestuurder, toezichthouder en lid van het hoger management helpen om op een goede manier met deze problematiek om te gaan.
 

Inhoud

Tijdens deze 1-daagse masterclass vergroot je jouw kennis van AI en algoritmen in de maatschappelijke en organisatorische context. Hierdoor kun je een betekenisvol gesprek over de kansen en risico’s van AI voeren. Je kunt gefundeerde keuzes maken om AI voor langetermijn-waardecreatie in te zetten, waarbij je de risico’s voor de continuïteit van de organisatie goed kunt afwegen.
We bespreken verschillende dimensies van toezicht en controle van algoritmische besluitvorming. Ook bespreken we dilemma’s vanuit professionele praktijken, waarbij we zowel naar de mogelijkheden als de risico’s van algoritmisering kijken.
 

Doelgroep

Dit programma is speciaal toegesneden op leden van de Raad van Bestuur, algemeen en financieel directeuren, Commissarissen, leden
van de Raad van Toezicht en non-executive directors. In het bijzonder de auditcommissie moet toegerust zijn voor dit nieuwe risicogebied. Kennis van AI of programmeren is niet noodzakelijk.

 

Docenten

  • Marc Salomon is Dean van de Amsterdam Business School (ABS), hoogleraar in Decision Sciences en Programme Director van de MBA in Big Data & Business Analytics.
  • Anton Ekker is advocaat en promoveerde bij het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de UvA op de grondrechtelijke bescherming van anonieme communicatie. Hij voerde onder andere een procedure tegen de Nederlandse Staat over de toepassing van het Systeem Risico Indicatie (SyRI).
  • Sander Klous is hoogleraar in Big Data Ecosystems for Business and Society aan de UvA. Hij is als partner bij KPMG verantwoordelijk voor data & analytics.
  • Ronald Buitenhek is Principal Consultant Analytics en Practise Lead Fair & Explainable AI bij ORTEC. Daarnaast is hij inleider bij The Analytics Academy van UvA/ORTEC.
  • Edo Roos Lindgreen is hoogleraar Data Science in Auditing bij UvA Economie en Bedrijfskunde. Tot 2017 was hij tevens als partner verbonden aan de adviespraktijk van KPMG.
  • Mona de Boer is partner Data & Technology bij PwC, docent en doet promotieonderzoek aan de UvA.
  • Vasant Bhoendie is econoom en Senior Enforcement Official bij Directie Consumenten van ACM.
  • Frank van Praat is senior manager bij KPMG, leidt het AI In Control team en houdt zich onder andere bezig met de menselijke kant van AI.

Course information

Available dates

Location
Amsterdam Business School
Plantage Muidergracht 12
1018 TV Amsterdam
Netherlands

Fee
€ 995

Contact information

Vanessa Rijkeboer
Programme Manager of The Analytics Academy

+31 (0)20 525 71 46
Email

Alumni of the University of Amsterdam will get a 10% discount, when noting your programme and graduation year in your application.
This course can also be offered tailor-made, in-company and in-house. Please contact us for more information.

 

Downloads

Effectief Toezicht op AI – 2021

type:
file: pdf
size: 663.6 KB
last updated: 15/07/2021

Download

Interested?

Sign up